Owlets friskrivningsklausul – Owlet Nordic

Owlets friskrivningsklausul

VARNING: Owlet-produkterna är inga medicin-tekniska apparater. De ska inte användas som medicintekniska apparater eller till att ersätta medicintekniska apparater. Produkterna ska inte och är inte till för att ställa diagnos, bota, behandla, lindra eller förebygga någon sjukdom eller något hälsotillstånd, ej heller utreda, ersätta eller modifiera anatomin eller annan fysiologisk process.

Smart Sock

Smart Sock är till för barn som väger mellan 2,3 och 5,5 kg.

 • Använd inte Smart Sock som ett diagnostiskt verktyg.
 • Använd inte Smart Sock om din doktor rekommenderar att en medicinteknisk pulsoximeter ska användas.
 • Använd inte Smart Sock om din doktor rekommenderar att en medicinteknisk syrgasmätare ska användas.
 • Använd inte Smart Sock som ursäkt för osäkra sömnvanor.
 • Använd inte Smart Sock som barnvakt eller ersättning för en vuxen.

Kom ihåg att Smart Sock inte är någon medicinteknisk produkt och varningströsklarna på Smart Sock är inte lika strikta som på en medicinteknisk monitor. Det enda målet med Smart Sock är att göra det lättare för dig att hålla ett öga på ditt barns välmående och är inte avsedd att ersätta dig som vårdgivare. Du är ansvarig för ditt barns hälsa och välstånd. Var noga med att följa säkra riktlinjer för sömn, hälsa och omvårdnad.

Band

Band är avsett för friska gravida kvinnor som nått minst den 24 veckan av graviditeten. Den är inte avsedd för graviditeter med hög risk.

 • Använd inte Owlet Band som ett diagnostiskt verktyg.
 • Använd inte Owlet Band om din sjukvårdskontakt rekommenderar att du använder en medicinteknisk enhet.
 • Använd inte Owlet Band som en ursäkt för osäkra vanor under graviditeten.
 • Använd inte Owlet Band som en ersättning för eller i stället för sjukvård.
 • Kom ihåg: Band är inte någon medicin-teknisk apparat och är endast till för att hjälpa dig att hålla ett öga på din hälsa och ska inte användas istället för sjukvårdspersonal. Du är ansvarig för din och ditt barns hälsa och välstånd. Var noga med att följa säkra riktlinjer för sömn, hälsa och omvårdnad.

  SEK