Nöjdhetsgaranti och begränsad garanti – Owlet Nordic

Nöjdhetsgaranti och begränsad garanti

Owlet står bakom sina produkter och vi vill att du ska vara helt nöjd med ditt köp. Av den anledningen erbjuder vi följande nöjdhetsgaranti och begränsade garanti:

NÖJDHETSGARANTI

Alla Owlet-produkter levereras med en garanti för 30 nätters sinnesro. Om du inte är helt nöjd med produkten kan du returnera den och få pengarna tillbaka inom 30 kalenderdagar från det att hårdvaran installerades. Denna nöjdhetsgaranti gäller endast om du köpt din produkt via Owlet webshop. Vänligen vänd dig till vår skandinaviska kundtjänst via mail owlet@reirei.se eller via telefon 013 51020 (öppet mån-fre mellan kl 8-17 9-15). Vänligen notera att kostnaden för retur av produkt ligger på kunden.

BEGRÄNSAD GARANTI

På Owlet Baby Care Inc. garanterar vi att om du använder våra produkter på det sätt de är avsedda, kommer våra produkter att vara fria från defekter i material och utförande under en period av 1 år från det datum då de installerades för nya produkter och 6 månader för renoverade produkter (renoverade produkter kanske inte finns tillgängliga i alla regioner). Vi garanterar inte våra produkter mot allmänt slitage eller skador till följd av felaktig användning, modifieringar eller felaktigt underhåll.

Om du tror att du har fått en defekt produkt kommer vi antingen att reparera eller byta ut den defekta produkten eller dess defekta komponenter efter eget gottfinnande i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Vi garanterar utbyte för resten av originalproduktens garantiperiod.

Denna begränsade garanti gäller endast den ursprungliga köparen av produkten. Våra produkter säljs lagligt endast av oss och våra auktoriserade återförsäljare som är skyldiga att följa våra policys, rutiner och standarder för kvalitetskontroll. Eftersom Owlet inte kan kontrollera kvaliteten på produkter som sålts av obehöriga återförsäljare gäller denna begränsade garanti endast för produkter som köpts från Owlet eller någon av våra behöriga återförsäljare såvida inget annat krävs enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att avvisa garantianspråk för produkter som köpts från obehöriga säljare, inklusive obehöriga webbplatser. Denna begränsade garanti garanterar inte att produktens funktion kommer att vara oavbruten eller felfri.

Observera: Denna begränsade garanti är den enda garanti som är tillgänglig för våra produkter.

Vi begränsar tillämpligheten av underförstådda garantier, vilket omfattar underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, till varaktigheten av denna begränsade garanti. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, frånsäger vi oss alla andra garantier av något slag. Vissa stater och länder tillåter inte begränsningar av hur länge underförstådda garantier kan gälla, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

Vårt enda ansvar för eventuella defekter ska vara vad som anges i denna begränsade garanti och utesluter eventuella krav i samband med oförutsedda skador eller följdskador. Vissa stater och länder tillåter inte undantag eller begränsning för oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig. Ingen person eller enhet har rätt att utfästa någon annan garanti för vår räkning. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan dessutom ha andra rättigheter som varierar från stat till stat, provins till provins samt land till land.

Kunder i vissa lagsagor kan ha ytterligare rättigheter under gällande statlig lagstiftning. Till exempel så har kunder i det europeiska samarbetsområdet rätt till 2 års garanti mot defekter i material och utförande från inköpsdatum. Kunder i Australien har rätt till utbyte eller återbetalning vid större fel och till kompensation för andra förluster eller skador som rimligen skulle ha kunnat förutses enligt australiensisk konsumentlagstiftning eller statlig lagstiftning som följer EU-direktiv 99/44. Australiensiska kunder har också rätt att få varorna reparerade eller utbytta om varan inte håller agodtagbar kvalitet och felet inte utgör något större fel. Den begränsade garantin påverkar inte sådana rättigheter. För en total bild av dina rättigheter hänvisar vi till ditt lands eller regions lagstiftning.

RETURER

Kunder som vill returnera produkten under nöjdhetsgarantin eller inleda ett garantiärende ska kontakta Owlet på den kontaktinformation som anges här https://owletbaby.com/sv/pages/contact-us. Ha all information till hands som t.ex. var och när du köpte din produkt samt när produkten först installerades. Om ditt krav täcks av nöjdhetsgarantin eller denna begränsade garanti ska Owlet förse dig med ett Returneringsnummer (Return Merchandise Authorization (“RMA”) number). Sedan måste du returnera din produkt med inköpsbevis som visar var och när din produkt köptes tillsammans med ditt RMA till den adress som anges här https://owletbaby.com/sv/pages/contact-us. Observera att du måste betala för frakten av produkten til Owlet och vi rekommenderar att du tar emot och bevarar spårningsnumret till de returnerade produkterna.

SEK