Integritetspolicy – Owlet Nordic

Integritetspolicy

Uppdaterad senast den 24 September, 2020

På Owlet Baby Care Inc respekterar vi din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi uppskattar det förtroende du visat oss. Du har valmöjligheter när det gäller vilken teknologi du använder och vilken information du delar. När vi ber dig att förse oss med personuppgifter kan du avböja.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och delar med oss av information om dig och det barn du har hand om genom våra webbplatser, mobilapplikationer, produkter, kundtjänst och andra tjänster (tillsammans “Produkt” eller “Produkter”), samt andra tredjeparts tjänster eller produkter som länkar till denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy utgör en del av Owlets Allmänna Villkor som återfinns på https://owletbaby.com/sv/pages/terms. Du samtycker till att vi samlar in och och behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av denna Integritetspolicy när du sätter upp ett konto eller använder våra produkter eller annan tredjeparts tjänst eller produkt som länkar till denna Integritetspolicy.

Du inser att för att kunna använda vissa produktfunktioner måste du förse oss med personlig information om dig själv och/eller det barn du har ansvar för enligt vad som framgår av denna Integritetspolicy.

Om du väljer att inte förse oss med den information som krävs för att kunna erbjuda dig en produkt eller funktion kan du inte använda den produkten eller funktionen och vi kan bli tvungna att avbryta eller ställa in den. Om det är frivilligt att lämna information och du väljer att inte dela dina personuppgifter kommer funktioner som personananpassning som använder dylik information inte att fungera för dig. Om vi på samma sätt skulle behöva personuppgifter för att ingå eller genomdriva ett kontrakt med dig och du inte tillhandahåller den informationen kan vi inte ingå kontrakt eller fullfölja våra åtaganden

SÅ HÄR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi stöder oss på ett antal rättsliga grunder och tillstånd när vi samlar in och behandlar information. De rättsliga grunder som styr hur vi samlar in och behandlar information omfattar samtycke, ingående av ett kontrakt, efterlevnad av juridiska åtaganden samt våra legitima intressen.

Information du tillhandahåller

Vi samlar in information när du använder produkterna. Exempel på detta är:

 • Registrering i samband med marknadsföring. När du anmäler dig till att ta emot gåvor, kampanjer eller ytterligare information via vår hemsida eller på annat sätt, kräver vi att du tillhandahåller information som t.ex. din epostadress, leveransadress, telefon, kontaktnamn och faktureringsadress.

  Du behöver inte ta emot marknadsförings eller kampanjmaterial för att kunna använda våra produkter. Du kan välja bort att få marknadsförings eller kampanjmaterial när som helst enligt nedan. När du köper en av våra produkter och ger oss din epostadress kommer du dock ändå att få meddelanden om transaktionen som t.ex. bekräftelse på köpet och fraktinformation samt produktspecifika e-poster om t.ex. återkallade produkter, problem med service samt utbildningsmaterial.

 • Produktregistrering. Några av våra produkter kräver att du tillhandahåller information om dig själv som t.ex. namn, adress, e-postadress, enhetsinformation och annan liknande information. Med vissa produkter måste du dessutom tillhandahålla information om det barn du har ansvar för som t.ex. namn, beräknat födelsedatum, kön, födelsedatum och vikt. Du kan också välja om du vill förse oss med ytterligare information om vissa förhållanden (t.ex. om ditt barn vårdades på intensivvårdsavdelning) födelsevikt, längd och etnicitet. För att personanpassa ditt användarkonto kan du ladda upp ett valfritt foto. Vi kräver dessutom att den registrerande användaren förser oss med information om barnets moder som t.ex. moderns födelsedatum. Du kan också välja att förse oss med information om graviditeten och moderns historia på moderns sida. Om du inte är modern kan du inte dela information om modern utan moderns medgivande.

 • Kommunikationer och andra mellanhavanden. När du kontaktar oss direkt förser du oss med information som kan innehålla personuppgifter. När du t.ex. e-postar vårt kundtjänstteam eller anmäler dig till att få information om nya produkter förser du oss med en e-postadress, innehållet i ett meddelande eller bilagor du skickar till oss samt annan information som du väljer att förse oss med.

 • Betalningar. När du köper någon av våra produkter förser du oss med betalningsinformation (ditt kreditkortsnummer, fakturerings och leveransadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktnamn) så att vi och våra betalningsleverantörer kan behandla din betalning.

Information vi samlar in när du använder våra produkter

Vi samlar in vissa personuppgifter och annan teknisk data från din dator eller mobila enhet när du använder våra produkter som t.ex:

 • Biometrisk information. När du använder vissa av våra produkter samlar vi in biometrisk information som t.ex. rörelse, puls, sovperioder, antal timmar som sovits och liknande information.

 • Affärsmässig information. Vi samlar in information om de produkter du använde, köpte, skaffade, eller funderade på (genom att lägga dem i din kundvagn på owletcare.com) men inte köpte.

 • Enhets och användningsinformation. Vi får information från din dator och/eller mobila enhet vilket omfattar (men inte är begränsat till) IP-adress, typ av webbläsare, version av mobilt operativsystem (i förekommande fall) samt unika enhetsidentifierare. Vi kan också samla in och lagra dina läsarinställningar och preferenser. Vi får information om dina mellanhavanden med våra produkter som t.ex. tid du lagt ner på vårt webbplatsinnehåll och datum och tid för dina besök på våra webbplatser.

 • Information från kakor and liknande teknologi. Vi och våra tjänsteleverantörer kan samla in information med hjälp av kakor eller liknande teknik som t.ex. webbfyrar. Kakor är små informationselement som lagras på hårddisken av din läsare eller i minnet till din dator eller annan enhet för åtkomst till internet. Med kakor kan vi personanpassa din upplevelse på våra webbplatser och appar, underhålla en persistent session, passivt samla in demografisk information om din dator och övervaka andra aktiviteter. Vår webbplats och våra mobila applikationer kan använda olika typer av kakor och andra typer av lokal förvaring (som t.ex. läsarbaserade eller inpluggningsbaserad lokal förvaring).

  De flesta läsare accepterar kakor automatiskt. Du kan förhindra att kakor lagras på din dator eller enhet genom att konfigurera din läsare till att inte acceptera kakor eller till att meddela dig när en kaka placeras på din hårddisk. Vissa läsare har ett läge där kakor alltid raderas efter ett besök. Detta kallas InPrivate, Incognito, eller Private Browsing, beroende på läsare.

  Du kan lära dig mer om hur man hanterar och tar bort kakor i din läsare eller enhetens onlinehjälp. Du kan också besöka http://www.aboutcookies.org för ytterligare information om hur man hanterar och tar bort kakor på olika internetläsare.

  Om du väljer att inte acceptera kakor överhuvudtaget kan du fortfarande använda våra produkter. Det kan dock hända att inte alla funktioner på våra produkter fungerar som tänkt om du avböjer kakor.

  Våra webbplatser samlar också automatiskt in information och lagrar den i loggfiler. Denna information kan omfatta IP-adresser (internetprotokoll), webbläsartyp, webbläsarspråk, enhetsidentifierare, Internetleverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, besökslängd, visade sidor, operativsystem, datum/tidsstämpel, clickstreamdata, kraschar, systemaktivitet, hårdvaruinställningar, datum och tid för förfrågningar och annan användningsinformation. Om du kontaktar oss på telefon eller fax kan vi också spara information som t.ex. telefonnummer, vidarebefordrade samtal, routningsinformation om SMS och typer av samtal.

  Din internetläsare och mobila enhet kanske låter dig justera dina läsarinställningar så att framställningar om att "Följ ej" skickas till de webbplatser du besöker. Vi respekterar din önskan och kommer inte att följa din användaraktivitet när singaler om "Följ ej" har aktiverats. Våra utomstående leverantörer kanske dock inte reagerar på signaler om "Följ ej".

  Våra produkter kan omfatta sociala mediafunktioner som t.ex. "Like"-knappen på Facebook. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och vilka sidor du besöker på vår webbplats och kan placera ut en kaka så att funktionen ska fungera ordentligt. Sociala mediefunktioner och widgets erbjuds antingen av tredjepart eller direkt på våra webbplatser. Dina mellanhavanden med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn hos det företag som tillhandahåller dem. Vi uppmanar dig att läsa varje företags intergritetspolicy.

 • Metadata och annan information. Vi kan samla in metadata och annan information till att analysera och sätta upp ett mätvärde för ditt bruk av våra produkter. Vi kan använda den informationen till att generera rapporter, analysera produktanvändning, administrera och förbättra produkterna både för ditt individuella bruk och för vår användarbas som helhet. Vi kan också använda information till att förbättra eller skapa nya produkter och till att göra rekommendationer till dig och våra kunder om hur du bäst kan använda våra produkter.

Information vi får från tredjeparter

Vi får information från tredjepart. Vi skyddar den information vi får från tredjepart enligt de rutiner som beskrivs i denna policy plus andra restriktioner pålagda av informationskällan. Vi använder följande tredjepartskällor för ytterligare information:

 • Datamäklare från vilka vi köper demografisk information utöver den information vi samlar in.
 • >
 • Serviceleverantörer hjälper oss att avgöra var din enhet befinner sig.
 • >
 • Partners som vi erbjuder tjänster tillsammans med under ett varumärke eller har gemensamma marknadsföringsaktiviteter med.
 • >
 • Offentliga källor som t.ex. offentliga myndighetsdatabaser.
 • >

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder personuppgifterna vi samlar in för följande syften:

Produktrelaterat bruk

Vi använder dina personuppgifter i ett antal produktrelaterade syften vilket omfattar (men inte är begränsat till) att se till att våra produkter fungerar ordentligt, förbättra våra produkter, skräddarsy våra tjänster och bistå vid forskning och utveckling av framtida kommersiella erbjudanden.

Kommunikationer

Vi använder dina personuppgifter till att kommunicera med dig. Vi kan t.ex. skicka en e-post till en e-postadress som du tillhandahåller för att verifiera ditt konto och i informations och driftssyfte som t.ex. kontoadministration eller kundtjänst.

Marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter till att förse dig med marknadsföringsmaterial som kan vara praktiskt, relevant, värdefullt eller på annat sätt av intresse för dig.

Du kan avböja att få marknadsförings eller kampanjmaterial från oss genom att följa instruktionerna för avregistrering som finns i kampanjmeddelanden du får eller genom att kontakta oss direkt på privacy@owletcare.com.. Om du äger någon av våra produkter kommer du dock ändå att få transaktionse-poster som t.ex. fraktinformation och information gällande förseningar och specifik produktanvändning; som återkallande, funktionsstörning osv.

Undersökning

Vi använder dina personuppgifter i interna och externa undersökningssyften. När vi samarbetar på tredjepartsundersökning säkerställer vi att dessa tredjeparts undersökare skyddar dina personuppgifter i enlighet med hur vi skyddar dina personuppgifter. Ibland kan vi dessutom dela dina personuppgifter med tredjeparts undersökare men endast med ditt medgivande eller i ett anonymiserat och/eller sammanställt format med alla personuppgifter som skulle kunna identifiera dig eller det barn du har ansvar för, borttagna.

Statistik

Vi användre tredjeparts statistikleverantörer till att utvärdera och förse oss med information om ditt bruk av produkterna. Vi delar inte dina personuppgifter med dessa tredjeparter. Men dessa tredjeparts statistikleverantörer kan placera ut och komma åt sina egna cookies, pixeltaggar och liknande tekniker på våra webbplatser och de kan samla in och få tillgång till information om dig på annat sätt som de samlar in med tiden på olika webbplatser enligt deras individuella integritetspolicy. På våra webbplatser använder vi Google Analytics till att samla in och behandla viss statistikinformation. Google tillhandahåller integritetsalternativ som beskrivs på www.google.com/policies/privacy/partners.

Nätverksleverantörer av annonser.

Vi låter nätverksleverantörer av annonser placera ut och komma åt deras egna cookies, pixeltaggar och liknande tekniker för att samla in information om ditt bruk av våra webbplatser. Dessa nätverksannonsörer kan använda denna och annan information de har samlat in om dig till att leverera riktade annonser för produkter och tjänster som du kan vara intresserad av baserat på ditt bruk av webbplatsen. Om du helst inte vill få någon riktad annonsering kan du avregistrera dig från vissa nätverksannonseringsprogram som använder din information. Det gör du genom att besöka Digital Advertising Alliance (DAA) avregistreringssida: http://www.aboutads.info/choices.

Efterlevnad av gällande lag och våra egna åtaganden

Vi får dela dina personuppgifter i följande fall:

 • När vi är skyldiga eller tillåtna att göra så enligt lag, direktiv, juridiska processer eller annat juridiskt krav.
 • När vi tror att det är nödvändigt eller lämpligt att dela information i nödfall.
 • För att skydda dina rättigheter, din säkerhet eller andras säkerhet.
 • För att utreda bedrägeri.
 • För att genomdriva våra avtal, policys och användarvillkor.
 • För att tillmötesgå eller assistera vid ett rättsligt förfarande, stämning, domstolsbeslut, brottsbekämpning eller regeringsbegäran eller nationella säkerhetskrav.
 • När du ger ditt samtycket till delning.
 • För att tillmötesgå industrinormer och våra policys.

Anonymiserad och sammanställd information

Vi kan anonymisera eller sammanställa den information du tillhandahåller och den information vi samlar in genom produkterna vilket omfattar personuppgifter och använd den för något av de syften vi beskriver i denna integritetspolicy. När vi anonymiserar eller sammanställer information tar vi bort alla personuppgifter som kan användas av tredje part till att identifiera dig och det barn du har ansvar för från de uppgifterna.

DATAÖVERFÖRING

Vi är ett företag med huvudkontor i USA som har internationell verksamhet. Vi överför information till USA och andra länder i de syften som anges i denna integritetspolicy. Det innebär att om du bor utanför USA så kommer dina personuppgifter att behandlas av oss eller våra tredjepartsbehandlare utanför det land du bor i. Dataskyddslagstiftningen varierar bland länderna och vi skyddar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy och relevant lagstiftning och kräver att våra tredjeparts behandlare gör samma sak.

När vi får ta emot formella skriftliga klagomål svarar vi genom att kontakta den person som skickade klagomålet. Vi samarbetar med lämpliga tillsynsmyndigheter vilket omfattar lokala dataskyddsmyndigheter för att åtgärda klagomål gällande överföring av din information som vi inte kan lösa med dig direkt.

SÅ HÄR KAN VI DELA MED OSS AV DIN PERSONUPPGIFTER

Gåvor, kampanjer, evenemang

När du anmäler dig till gåvor, kampanjer eller evenemang kan vi dela dina specifika kontaktuppgifter med andra tredjeparter så att de kan kontakta dig med deras marknadsföringsmaterial.

Serviceleverantörer

Vi kan dela dina personuppgifter med våra leverantörer, tjänsteleverantörer och andra tredjeparter som utför tjänster för vår räkning. Sådana tjänster kan t.ex. omfatta men inte vara begränsade till testning av våra produkter, kundtjänst, reklaminsatser och tjänster som gör att våra produkter fungerar ordenligt.

Undesökning

Genom ditt förhållande till oss kan vi erbjuda dig möjligheten att delta i undersökningar sponsrade av, utförda åt, eller i samarbete med tredjeparter. Den information vi samlar in om och från dig och det barn du har ansvar för som omfattar personuppgifter ska endast yppas för dessa tredjeparter i en identifierbar form om du har givit ditt medgivande till relevant undersökningsprojekt.

Om du har givit ditt medgivande kan du dra tillbaka ditt medgivande när som helst genom att skriftligen kontakta oss på den kontaktinformation som anges nedan. Du inser dock att även om du drar tillbaka ditt medgivande så påverkas inte åtgärder eller behandling som vidtogs före det datum då du drog tillbaka ditt medgivande vilket innebär att dina personluppgifter kanske redan har behandlats hos de tjänsteleverantörer som angavs vid den tidpunkt då du först gav ditt medgivande.

Dessutom, om du inte ger ditt medgivande från början eller drar tillbaka ditt tidigare medgivande kan din information fortfarande användas av oss och delas med våra tredje parts tjänsteleverantörer enligt beskrivningen ovan i sammanslagen och/eller anonymiserad form med identifierbar information borttagen.

Sammanslagning, försäljning eller annan tillgångsöverföring

Vi förbehåller oss rätten att överföra dina personluppgifter till tjänsteleverantörer, rådgivare, eventuella transaktionspartner eller andra tredjeparter i samband med övervägande, förhandling eller slutförande av en företagstransaktion där vi förvärvas av eller slås samman med ett annat företag eller vi säljer, avvecklar eller överför hela eller en del av våra tillgångar.

Enligt lag och liknande krav

Vi kan dela med oss av information om dig: (i) om vi är tvungna att göra så enligt lag, reglering eller rättslig process, som t.ex. ett domstolsbeslut eller stämning; (ii) till följd av förfrågningar från myndigheter, såsom brottsbekämpande myndigheter, (iii) när vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att göra så för att skydda mot eller reagera på fysisk, ekonomisk eller annan skada, på person eller förlust av egendom; (iv) för att skydda våra rättigheter; (v) för att genomdriva våra avtal, policys och användningsvillkor; (vi) med ditt medgivande; eller (vii) i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet.

SÅ HÄR LAGRAR VI OCH SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi gör vårt bästa för att skydda dig och vår verksamhet mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av information vi har vilket omfattar:

 • Att använda krypering för att hålla våra information säker under transport och i vila;
 • >
 • Att kräva lösenord till att hjälpa dig att skydda ditt konto.
 • >
 • Använda insamling, lagring och behandlingsrutiner för information, vilket omfattar fysiska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig åtkomst till våra system och dina personuppgifter;
 • >
 • Att begränsa åtkomst till dina personuppgifter till våra anställda, entreprenörer och aktörer som behöver de uppgifterna för att kunna behandla dem. Person som har behörighet är underkastade stränga kontraktsbundna integritetsåtaganden och kan bli föremål för disciplinära åtgärder eller avskedas om de inte lever upp till dessa skyldigheter.
 • >
 • Att använda vissa fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter; och
 • >
 • Anonymisering och pseudonymisering av dina personuppgifter om möjligt.
 • >

Observera att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga och att vi därför inte kan garantera att dina personuppgifter är helt säkra. Det är viktigt att du upprätthåller säkerheten och kontrollen över din kontoinformation och inte yppar ditt lösenord för någon.

BARN UNDER 18

Våra produkter är avsedda att användas av vuxna och är inte avsedda för personer under 18 år. Vi efterfrågar inte och samlar inte heller medvetet in information från barn under 18 år utan medgivande från vuxen med ansvar för barnet. Om det kommer till din kännedom att ett barn under 18 har försett oss med information utan medgivande av vuxen med ansvar för barnet i fråga, kontakta oss på privacy@owletcare.com så ska vi ta bort den informationen och stänga ner kontot i fråga.

ÄNDRINGAR PÅ VÅR INTEGRITETSPOLICY OCH VÅRA RUTINER

För att informera dig om stora ändringar skulle göras när det gäller hur vi samlar in eller behandlar dina personuppgifter vilket omfattar ändringar av denna integritetspolicy, kommer vi att publicera vår uppdaterade integritetspolicy på tillämpliga webbplatser och ange högst upp på integritetspolicyn när den uppdaterades.

Denna integritetspolicy kan uppdateras med jämna mellanrum och utan förvarning för att reflektera ändringar i våra informationsrutiner eller relevant lagstiftning. Om vi bestämmer oss för att använda personuppgifter på ett sätt som avsevärt skiljer sig från vad som angavs vid den tid då informationen först samlades in, i enlighet med integritetspolicyn och efter inhämtande av ditt specifika medgivande ska vi informera dig på alla rimliga sätt via våra produkter, per e-post eller annan kommunikation och begära ytterligare medgivande vid den tidpunkten vid behov.

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan välja att inte längre få nyhetsbrev med reklam, kampanjinformation, valfria/eller alla kommunikationer vilket omfattar vissa typer aav transaktionsmeddelanden från oss genom att e-posta oss på privacy@owletcare.com.

Du kan också begära att få veta om vi håller personuppgifter om dig. Du kan gå in på, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina konton eller personuppgifter genom att justera dina kontoinställningar eller genom att e-posta oss på privacy@owletcare.com. Vi kommer att svara framställningar angående dina personuppgifter inom 30 dagar.

Vi kan spara dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller behövs för att förse dig med tjänster, tillmötesgå juridiska krav, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Vi säljer inga personuppgifter till tredjeparter.

Bosatta i Californien:

Om du som konsument är bosatt i Kalifornien har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, radering av dina personuppgifter och yppande av dina personuppgifter samt rätten att begära information om hur vi delar dina personuppgifter med tredje part. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivning i denna integritetspolicy.

När det gäller personuppgifter vi delar med tredjepart har du rätt att avböja delning när som helst. Du kan utnyttja din rätt att avböja (eller andra rättigheter) genom att ringa oss på (801) 901-4303 eller genom att e-posta på privacy@owletcare.com.

Vi måste svara på din begäran om att genomdriva ovanstående rättigheter inom 45 dagar. Om vi inte skulle svara inom 45 dagar kontaktar vi dig och talar om huruvida vi kan tillmötesgå din begäran eller om vi behöver mer tid för att tillmötesgå din begäran.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, våra integritetsrutiner eller om du skulle vilja genomdriva dina rättigheter och val, kontakta oss på privacy@owletcare.com, eller ring oss på +1 (801) 899-9705 under kontorstid, måndag t.o.m. fredag, Mountain Standard Time eller genom att skriva till oss på:

Owlet Baby Care Inc.
F.A.O: Privacy Group
2500 West Executive Parkway, Suite 500
Lehi, UT 84043

Om en skriftlig, icke-digital form används, kom ihåg att det tar längre tid för den kommuniktionen att komma fram så att vi kan tillmötesgå dina önskningar.

SEK