Vilkår og betingelser – Owlet Nordic

Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: 18 September, 2020

Velkommen til Owlet! Tak for din interesse i vores produkter og services.

Vi tilbyder et udvalg af services lige fra kundeprodukter, hjemmesider, mobil-apps, kundesupport og andre produkter og services. Vi refererer samlet til disse produkter og services som "Produkt" eller "Produkter."

De følgende vilkår og betingelser bestemmer din anvendelse af vores Produkter. Vi refererer til vilkår og betingelser som "Vilkår og betingelser". Når vi anvender “Owlet,” “vi,” eller “os,” refererer vi til Owlet Baby Care Inc., medmindre konteksten indikerer det anderledes.

Læs venligst Vilkår og betingelser omhyggeligt. Ved at installere, downloade eller på anden måde anvende vores Produkter, bekræfter du Vilkår og betingelser og skaber en juridisk bindende kontrakt angående din anvendelse af vores Produkter. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår og betingelser, så anvend ikke vores Produkter.

Idet vores Produkter er meget forskellige, kan supplerende betingelser eller Produktkrav anvendes og inkluderes i de relevante Produkter. De supplerende betingelser eller Produktkrav bliver en del af din kontrakt med os.

1. Forbrugerprodukter

Vores produkter er forbrugerprodukter, ikke medicinsk udstyr. De er ikke beregnet til anvendelse som medicinsk udstyr eller til at erstatte medicinsk udstyr. De er ikke beregnet til at diagnosticere, helbrede eller forhindre nogen sygdom eller helbredstilstand eller undersøge, erstatte eller modificere anatomi eller andre fysiologiske processer.

Vores mål er at sørge for nyttige og nøjagtige oplysninger, men vi yder ingen godkendelse, repræsentation eller garanti af nogen art for nogen af Produkterne, information eller services, undtaget det som udtrykkeligt er angivet i Vilkår & betingelser. Præcisionen for data, indsamlet og præsenteret gennem vores Produkter, er ikke beregnet til at matche medicinsk udstyr eller videnskabelige måleenheder. VORES PRODUKTER YDER IKKE NOGEN MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER UDTALELSER ANVENDELSE AF PRODUKTERNE ER KUN TIL OPLYSNINGSFORMÅL OG TJENER IKKE SOM EN ERSTATNING FOR RÅDGIVNING FRA EN SUNDHEDSFAGLIG.

Ingen af produkterne er beregnet til nødsituationer. Hvis du mener, du ELLER DIT BARN er i en medicinsk nødsituation, så ring straks til lægen eller beredskabstjenesten. Undgå aldrig professionel rådgivning, og tøv ikke med at søge den på grund af den information, du læste i forhold til vores Produkter.

2. Brug af vores Produkter

Rigtig anvendelse. Misbrug ikke vores Produkter. Anvend kun vores Produkter til deres tilsigtede formål. Vores produkter er ikke medicinske produkter. De er ikke og er ikke beregnet til at diagnosticere, kurere, behandle, lindre eller forhindre nogen lidelse eller helbredstilstand eller undersøge, erstatte eller modificere anatomi eller andre fysiologiske processer. De er forbrugerprodukter, som er beregnet til at fremme et generelt velbefindende. Anvend aldrig vores Produkter til at erstatte godt forældreskab, almen fornuft eller passende medicinsk behandling.

Hvis du anvender et af vores tøjprodukter, kan langvarig kontakt bidrage til hudirritation eller allergier hos nogle brugere. For at reducere irritation , så følg fire simple tøj- og plejetips: (1) hold det rent, (2) hold det tørt, (3) sørg for, at det ikke er for løst eller fast, og (4) byt futter hver aften (hvis Smart Sock anvendes). For mere information, så besøg venligst vores Hjælpecenter

Tilgå ikke vores produkter ved at anvende en anden metode end den grænseflade og de instruktioner, som vi angiver. Anvend kun vores produkter som tilladt efter lov, inklusiv gældende eksport og geneksport af love og forskrifter. Hvis du anvender vores Produkter forkert, kan vi stoppe med at levere vores produkter til dig.

Aldersbegrænsning. Du skal være mindst 18 år for at anvende vores produkter. Ved at acceptere Vilkår og betingelser, fortæller du os, at: (a) du er mindst 18 år; (b) du er ikke tidligere suspenderet eller nægtet brug af Produkterne, og (c) din registrering og din anvendelse af produkterne overholder loven.

Ejerskab; Patentrettigheder. Vi ejer og driver vores Produkter. Dette inkluderer varemærker, ophavsret, visuelle grænseflader, grafik, design, kompilering, information, data, computerkode (inklusiv kildekode eller objektkode), hardware, produkter, software, services, og alle andre Produktelementer. Din brug af vores Produkter giver dig ikke ejerskab eller intellektuelle ejendomsrettigheder for vores Produkter eller det indhold, du får adgang til. Vi forbeholder os alle rettigheder til de Produkter, der ikke udtrykkeligt er tildelt i Vilkår og Betingelser.

Konti og registrering For at få adgang til visse af vores Produkter må du købe den nødvendige hardware af os eller en af vores autoriserede forhandlere eller tilmelde dig en gratis prøveperiode i en begrænset periode (som betyder, at du kan anvende Produktet i en vis periode, indtil det udløber).

Du skal også tilmelde dig og oprette en konto for at tilgå nogle produktfunktioner. Når du tilmelder dig, kan du blive bedt om at give os visse oplysninger om dig selv og dit barn (hvis du anvender Produktet til dit barn eller et plejebarn). Du accepterer at give nøjagtige oplysninger og altid at bevare disse oplysninger nøjagtige og opdaterede.

Når du tilmelder dig, skal du lave et kodeord for at beskytte kontoen. Dit kodeord skal bevares fortroligt, fordi du er ansvarlig for al aktivitet, som optræder på din konto. Hvis du mener, at din konto ikke længere er sikker, så giv os besked straks på contact@owletcare.com.

Brugerindhold. Hvis du vælger at give os kommentarer, input, forslag, beskeder, anmeldelser, fotos, videoer, billeder eller andre informationer, så giver du os ret til at anvende den information på enhver måde og til ethvert formål, inklusiv til at forbedre vores Produkter og skabe andre produkter og services. Du accepterer også udelukkende at vise os indhold, som tilhører dig, som ikke krænker andres rettigheder og ikke er ærekrænkende, vulgært, chikanerende eller på anden måde upassende.

Vi kan fjerne eller forbyde dig at poste noget af dit indhold af en eller anden grund. Vi reagerer på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten og ophør af konti for gentagne rettighedskrænkelser i henhold til den fastlagte procedure i USA. Den Digitale Millennium Copyright Act.

Software. Hvis et af vores produkter, som du anvender, er software, yder vi softwaren under en personlig, ikke-overdragelig (betyder, at du ikke kan give softwaren til nogen andre), royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til brug af softwarens kopi af en objektkode. Denne licens er til et eneste formål, som er at give dig mulighed for at anvende og nyde Produkternes fordele i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser.

Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge, lease eller dekonstruere nogle af vores Produktdele eller forsøge at udtrække kildekoden af softwaren, indeholdt i vores Produkter, medmindre du lovmæssigt må gøre sådan ifølge dit lands love eller har en skriftlig tilladelse til at gøre dette.

Noget software anvendt i vores Produkter kan tilbydes under en open source license, som vi vil give dig adgang til. Der kan være bestemmelser i en open source license, som udtrykkeligt tilsidesætter visse Vilkår og Betingelser.

3. Privatlivspolitik og Beskyttelse af ophavsret

Vi behandler dine angivne personlige oplysninger konsekvent ud fra Privatlivspolitik-bestemmelserne. Ved anvendelse af vores produkter, bekræfter du, at vi kan anvende de personlige oplysninger, som du angiver, i henhold til betingelserne for vores Privatlivspolitik.

Alle links til tredjeparts-hjemmesider i vores Produkter er kun til orientering. Vi er ikke ansvarlige for indhold eller andre handlinger foretaget af disse tredjeparts-hjemmesider.

4. Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi leverer vores Produkter ved anvendelse af et kommercielt rimeligt niveau for dygtighed og omhu. Idet vi stræber efter at levere kvalitetsprodukter til dig, er der visse ting, vi ikke lover om vore Produkter.

UD OVER DEM, DER UDTRYKKELIGT ER ANFØRT PÅ DISSE BETINGELSER, OG BETINGELSER ELLER SUPPLERENDE BETINGELSER, DER ER FASTSAT FOR ET INDIVIDUELT PRODUKT, HVERKEN VI ELLER VORES LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER ANGIVER NOGLE SPECIFIKKE LØFTER OM VORES PRODUKTER. FOR EKSEMPEL GIVER VI IKKE NOGEN LØFTER OM VORES PRODUKTERS FUNKTIONALITET, PÅLIDELIGHED, TILGÆNGELIGHED ELLER FÆRDIGHED TIL AT MØDE DINE BEHOV. VI LEVERER VORES PRODUKTER “SOM DE ER”.

Læs venligst vores Tilfredshedsgaranti og Begrænset garanti for supplerende information omkring din tilfredshedsgaranti og begrænset garanti.

Du skal købe vores Produkter direkte fra os eller fra en af vores autoriserede partnere, for at vores garantier vil være gyldige. Hvis du køber hos nogle andre, er vores garantier ugyldige.

HIPAA ansvarsfraskrivelse

Vi yder IKKE "dækning af sundhedsvæsen", betegnet som sådan defineret i Lov om sygeforsikring og ansvarlighed (“HIPAA”). Enhver information, som du giver os, vil IKKE på nogen måde blive betragtet som "fortrolige sundhedsoplysninger." Vi er ikke forpligtet til at behandle denne information på den foreskrevne måde påkrævet af HIPAA. Du accepterer aldrig at fremsætte HIPAA krav mod os.

5. Tvistbilæggelse

Vi bestræber os på at give dig Produkter, som du vil nyde at anvende. Dog forstår vi, at du af og til ikke vil være tilfreds med vores Produkter. Vi er enige om at gøre vores bedste for at løse enhver tvist mellem os på en mindelig måde.

Mægling

Hvis vi ikke kan løse alle tvister på en mindelig måde, accepterer begge parter at indgive tvisten mellem os til bindende voldgift. Mægling er en mindre formel måde at løse tvister end en retssag i retten og anvender en neutral mægler i stedet for en dommer eller jury. Mægleren kan belønne de samme skader og lindring, som retten kan, og har eneret på at løse enhver tvist relateret til fortolkningen, anvendeligheden eller håndhævelsen af denne bindende mæglingsaftale.

Vi vil anvende Det Internationale Handelskammer for Voldgiftsregler i mæglingen. Du kan læse om Det Internationale Handelskammer på https://iccwbo.org/ og deres voldgiftsvirksomhed på https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/.

Der er nogle få undtagelser for indgivelse af alle tvister til mægling. I særdeleshed må ingen af parterne: (a) komme med en individuel handling i småkravsret; (b) gøre en indsats for at håndhæve reglerne via den gældende føderale, statslige eller lokale myndighed, hvis den handling er mulig; (c) søge påbud i en domstol til hjælp til voldgift; eller (d) at anlægge sag ved en domstol med henblik på at behandle en påstand om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT VED AT GODKENDE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, FORBEHOLDER VI OS BEGGE RETTEN TIL EN RETSSAG MED JURY OG TIL DELTAGELSE I EN KOLLEKTIV KLAGEORDNING.

6. Ansvar for vores produkter

VED LOV SKAL VI OG VORE LEVERANDØRER OG FORHANDLERE IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TAB AF UDBYTTE, INDTÆGTER ELLER DATA, FINANSIELLE TAB ELLER INDIREKTE SÆRLIGE, DERAF FØLGENDE, EKSEMPLARISKE ELLER PUNITIVE SKADER.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, VORES TOTALE ANSVAR OG VORES LEVERANDØRERS OG DISTRIBUTØRERS TOTALE ANSVAR OVERFOR ALLE KRAV UNDER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER RELATERET TIL VORES PRODUKTER, INKLUSIV FOR ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM DU BETALTE OS FOR PRODUKTET(ERNE).

I ALLE TILFÆLDE VIL VI OG VORES LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADE, SOM IKKE ER RIMELIGT SANDSYNLIGT.

7. Angående Vilkår og Betingelser

Vi kan modificere Vilkår og Betingelser eller alle yderligere vilkår, som vedrører Produktet. Du bør jævnligt læse Vilkår og Betingelser. Vi vil offentliggøre opslag om modifikationer på Vilkår og Betingelser. Hvis ikke du er enig i de modificerede Vilkår og Betingelser for et Produkt, skal du ikke fortsat anvende dette.

Hvis der er en konflikt indenfor Vilkår og Betingelser og de supplerende betingelser, vil de supplerende betingelser være styrende for denne konflikt.

Vilkår og Betingelser er en retlig aftale mellem os. De genererer ikke nogen tredjeparts modtagerrettigheder.

Hvis ikke du accepterer disse Vilkår og Betingelser, og vi ikke handler med det samme, betyder vores manglende handling ikke, at vi opgiver de rettigheder, som vi måtte have (såsom at foretage en handling senere).

Hvis det viser sig, at en bestemt betingelse ikke er mulig, vil det ikke påvirke de andre betingelser under Vilkår og Betingelser.

Lovene i Utah, USA, eksklusiv Utahs lovvalgsregler, vil gælde for enhver tvist opstået af eller relateret til vores Produkters Vilkår og Betingelser. Begge parter accepterer, at det eneste sted for alle voldgiftssager er i Salt Lake City, Utah. I tilfælde af at ingen af os kommer med et søgsmål, som opstår i forbindelse med eller vedrører Vilkår og Betingelser eller vores Produkter, accepterer begge parter, at det eksklusivt og vil blive administreret i i De føderale eller statslige retter i Salt Lake City, Utah, USA og samtykke til personlig jurisdiktion ved disse domstole.

For information angående, hvordan vi skal kontaktes, så besøg venligst vores kontaktside.

SEK