Vilkår og betingelser – Owlet Nordic

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 18 September, 2020

Velkommen til Owlet! Takk for din interesse i våre produkter og tjenester.

Vi tilbyr en rekke produkter og tjenester, alt fra forbrukerprodukter, nettsteder, mobilapplikasjoner, kundestøtte og andre produkter eller tjenester. Vi refererer til disse produktene og tjenestene samlet som våre «Produkter» eller «Tjenester».

Følgende vilkår og betingelser styrer din bruk av våre produkter. Vi refererer til disse vilkårene og betingelsene som «Vilkår og betingelser». Når vi bruker «Owlet», «vi» «oss», refererer vi til Owlet Baby Care Inc., med mindre konteksten indikerer noe annet.

Les disse vilkårene og betingelsene nøye. Ved å kjøpe, installere, laste ned eller på annen måte få tilgang til eller bruke produktene våre, godtar du disse vilkårene og betingelsene og oppretter en bindende kontrakt angående din bruk av produktene våre. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke bruke produktene våre.

Fordi produktene våre tar mange former, kan ytterligere vilkår eller produktkrav gjelde for og inkluderes med de relevante produktene. Disse ytterligere vilkårene og produktkravene blir en del av kontrakten din med oss.

1. Forbrukerprodukt

Produktene våre er forbrukerprodukt, ikke medisinske enheter. De er ikke ment for bruk som en medisinsk enhet, eller for å erstatte noen medisinsk enhet. De er ikke ment for eller tiltenkt å diagnostisere, kurere, behandle, lindre eller forhindre sykdom eller helsetilstander, eller å undersøke, erstatte eller modifisere anatomi eller noen fysiologisk prosess.

Målet vårt er å gi nyttig og nøyaktig informasjon, men vi gir ingen påtegninger, representasjoner eller garantier av noe slag om noen produkter, informasjon eller tjenester unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene. Nøyaktigheten av dataene som samles inn og presenteres gjennom produktene våre, er ikke ment å stemme overens med den for medisinske enheter eller vitenskapelige måleinstrument. PRODUKTENE VÅRE GIR INGEN MEDISINSKE RÅD ELLER SYNSPUNKTER. SNARERE ER BRUK AV PRODUKTENE KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL, DE FUNGERER IKKE SOM EN ERSTATNING FOR FÅR FRA EN LEGE.

Ingen av produktene våre er ment for nødsituasjoner. Hvis du tror du ELLER BARNET DITT kan ha en medisinsk nødsituasjon, må du ringe legen eller ambulansetjenesten snarest. Du må aldri se bort fra profesjonelle råd eller vente med å søke det på grunn av informasjon du leser om produktene våre.

2. Bruk av våre produkter

Riktig bruk. Ikke misbruk våre produkter. Bruk våre produkter kun for tiltenkt bruk. Våre produkter er ikke medisinske produkter. De diagnostiserer ikke og er ikke ment å diagnostisere, kurere, behandle, lindre eller forhindre noen sykdom eller helsetilstand, eller undersøke, erstatte eller endre anatomi eller noen fysiologisk prosess. De er forbrukerprodukter som er ment å fremme generell velvære. Bruk aldri våre produkter til å erstatte godt forelderskap, sunn fornuft eller passende medisinsk behandling.

Hvis du bruker et av våre bærbare produkter, kan langvarig kontakt bidra til irritasjon på huden eller allergi hos noen brukere. For å redusere irritasjon, følg fire enkle tips for bruk og stell: (1) hold den ren, (2) hold den tørr, (3) sørg for at den ikke sitter for løst eller stramt, og (4) bytt fot hver natt (hvis du bruker Smart Sock). For mer informasjon, besøk hjelpesenteret vårt.

Du må ikke få tilgang til produktene våre ved hjelp av en annen metode enn grensesnittet og instruksjonene vi gir. Bruk produktene våre kun som tillatt ved lov, inkludert gjeldende lover og forskrifter for eksport og re-eksport. Hvis du bruker produktene våre feir, kan vi slutte å levere produktene til deg.

Aldersbegrensninger. Du må være minst 18 år gammel for å bruke produktene våre. Ved å godta disse betingelsene og vilkårene, forteller du oss at du: (a) er minst 18 år gammel, (b) ikke har blitt suspendert eller fjerner fra produktene våre tidligere, og (c) at registreringen og bruken din av produktene våre samsvarer med loven.

Eierskap, eiendomsrettigheter. Vi eier og driver produktene våre. Dette inkluderer varemerker, opphavsrett, visuelle grensesnitt, grafikker, design, kompilering, informasjon, data, datakode (inkludert kildekode eller objektkode), maskinvare, produkter, programvare, tjenester og alle andre elementer av produktene. Din bruk av produktene våre gir deg ikke eierskap til immaterielle rettigheter i produktene våre eller innholdet du får tilgang til. Vi forbeholder oss alle rettigheter til produktene som ikke er gitt uttrykkelig i disse vilkårene og betingelsene.

Kontoer og registrering. For å få tilgang til funksjonene til noen av produktene våre, må du kjøpe nødvendig maskinvare fra oss eller en av våre autoriserte distributører eller registrere deg for en begrenset gratis prøveperiode (som betyr at du kan bruke produktet en viss periode før retten din til å bruke produktet utgår).

Du må også registrere deg for en konto for å få tilgang til noen av produktfunksjonene. Når du registrerer deg for en konto, kan det hende du blir bedt om å gi oss noen opplysninger om deg selv og barnet ditt (hvis du bruker produktet for ditt eget barn eller et barn under din omsorg). Du samtykker til å oppgi nøyaktig informasjon og å holde denne informasjonen nøyaktig og oppdatert til enhver tid.

Når du registrerer deg for en konto, vil du opprette et passord for å beskytte den kontoen. Hold passordet ditt konfidensielt fordi du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom kontoen din. Hvis du tror at kontoen din ikke lenger er sikker, må du varsle oss umiddelbart på contact@owletcare.com.

Brukerinnhold. Hvis du velger å gi oss kommentarer, innspill, forslag, meldinger, anmeldelser, fotografier, videoer, bilder eller annen informasjon, gir du oss retten til å bruke denne informasjonen på alle måter og for alle formål, inkludert å forbedre våre produkter og opprette andre produkter og tjenester. Du samtykker også til å bare gi oss innhold som tilhører deg, som ikke krenker andres rettigheter, og som ikke er ærekrenkende, vulgære, trakasserende eller på annen måte upassende.

Vi kan fjerne tilgangen din eller forby deg fra å publisere noe av innholdet ditt av en hvilken som helst grunn. Vi svarer på varsler om påstått brudd på opphavsretten og avslutter kontoer til gjentatte krenkere i henhold til prosessen som er beskrevet i USA. Digital Millennium Copyright Act.

Programvare. Hvis et av produktene du bruker er en programvare, leverer vi den programvaren under en personlig, ikke-tildelbar (noe som betyr at du ikke kan gi programvaren til noen andre), royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke en objektkodekopi av programvaren. Denne lisensen er utelukkende for å gjøre det mulig for deg å bruke og dra nytte av produktene i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

Du kan ikke kopiere, endre, distribuere, selge, lease eller omvendt konstruere noen del av produktene våre eller forsøke å hente ut kildekoden fra noen programvare som er inkludert i produktene våre, med mindre du har en juridisk rett til å gjøre det i henhold til lovene i landet ditt, eller du har vår skriftlige tillatelse til å gjøre det.

Noe programvare som brukes i produktene våre kan tilbys under en åpen kildelisens som vi gjør tilgjengelig for deg. Det kan være bestemmelser i den åpne kildelisensen som uttrykkelig overstyrer noen av disse vilkårene og betingelsene.

3. Personvernerklæring og beskyttelse av opphavsrett

Vi behandler personopplysningene du gir oss i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår. Ved å bruke produktene våre, samtykker du til at vi kan bruke personopplysningene du gir i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår.

Lenker til tredjepartsnettsteder i produktene våre er gitt for din bekvemmelighet. Vi er ikke ansvarlige for innholdet i eller handlinger utført av disse tredjepartsnettstedene.

4. Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi leverer produktene våre med et kommersielt rimelig nivå av dyktighet og forsiktighet. Mens vi strever for å gi deg kvalitetsprodukter, er det visse ting vi ikke lover om produktene våre.

ANNET ENN DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ELLER YTTERLIGERE VILLKÅR SOM FØLGER MED ET ENKELT PRODUKT, GIR VERKEN VI ELLER VÅRE LEVERANDØRER NOEN SPESIFIKKE LØFTER OM PRODUKTENE VÅRE. VI GIR FOR EKSEMPEL INGEN LØFTER OM VÅRE PRODUKTERS FUNKSJON, PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET ELLER EVNE TIL Å MØTE DINE BEHOV. VI LEVERER PRODUKTENE VÅER «SOM DE ER».

Les vår Fornøydgaranti og Begrenset garanti for mer informasjon om vår fornøydgaranti og begrenset garanti.

Du må kjøpe produktene våre direkte fra oss eller en av våre autoriserte forhandlere for at garantiene skal være gyldige. Hvis du kjøper det fra noen andre, er garantiene ugyldige.

Ansvarsfraskrivelse fra HIPAA

Vi gir deg IKKE «dekte helsetjenester» slik begrepet er definert i Health Insurance Portability and Accountability Act («HIPAA»). Informasjon som du gir oss, blir IKKE ansett som «beskyttet helseinformasjon». Vi er ikke forpliktet til å håndtere den informasjonen på den måten som kreves av HIPAA. Du samtykker til å aldri fremsette HIPAA-krav mot oss.

5. Tvisteløsning

Vi streber etter å gi deg produkter som du vil like å bruke. Vi forstår imidlertid at du kanskje ikke alltid er fornøyd med produktene våre. Vi er begge enige om å gjøre vårt beste for å løse enhver tvist mellom oss på en minnelig måte.

Megling

Hvis vi ikke kan løse tvisten på en minnelig måte, er vi begge enige om å sende tvisten til bindende voldgift. Megling er en mindre formell måte å løse tvister på enn et søksmål i retten og bruker en nøytral voldgiftsdommer i stedet for en dommer eller jury. Voldgiftsdommeren kan gi samme erstatning og lettelse som en domstol kan og har eksklusiv autoritet til å løse enhver tvist som er knyttet til tolkningen, anvendeligheten eller håndhevelsen av denne bindende voldgiftsavtalen.

Vi vil bruke International Chamber of Commerce Rules of Arbitration i voldgiften. Du kan lese om International Chamber of Commerce på https://iccwbo.org/ og voldgiftstjenestene deres på https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/.

Det er noen få unntak fra å sende alle tvister til voldgift. Spesielt kan noen av oss: (a) reise et individuelt søksmål for småkravsretten, (b) forfølge et tiltak om håndhevelse gjennom gjeldende føderale, statlige eller lokale byrå hvis handlingen er ugyldig, (c) søke påbud i en domstol til hjelp for voldgift, eller (d) reise en sak for en domstol for å behandle et krav om overtredelse av immateriell eiendom.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT VI BEGGE, VED Å INNGÅ DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL EN RETTSSAK MED JURY OG TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL.

6. Ansvar for våre produktene

NÅR LOVEN TILLATER DET, VIL VI OG VÅRE LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKTER ELLER DATA, ØKONOMISKE TAP ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFENDE SKADER ELLER FØLGESKADER.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER VÅRT OG VÅRE LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRERS TOTALE ANSVAR EVENTUELLE KRAV UNDER DISSE VILKÅRENE RELATERT TIL VÅRE PRODUKTER, INKLUDERT FOR EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BEGRENSET TIL DET BELØPET DU BETALT OSS FOR PRODUKTET/PRODUKTENE.

I ALLE TILFELLER ER VI OG VÅRE LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE SOM IKKE MED RIMELIGHET KAN FORUTSEES.

7. Om disse vilkårene og betingelsene

Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene eller ytterligere vilkår som gjelder for et produkt. Du bør se på disse vilkårene regelmessig. Vi publiserer varsler om endringer i disse vilkårene og betingelsene på denne siden. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene og betingelsene for et produkt, må du slutte å bruke produktet.

Hvis det oppstår en konflikt mellom disse vilkårene og betingelsene og ytterligere vilkår, gjelder de ytterligere vilkårene for den konflikten.

Disse vilkårene og betingelsene er en juridisk avtale mellom oss. De skaper ikke noen tredjeparts mottakerrettigheter.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene og betingelsene og vi ikke tar grep med en gang, betyr ikke passiviteten vår at vi gir fra oss eventuelle rettigheter som vi har (for eksempel å iverksette tiltak i fremtiden).

Hvis det viser seg at et bestemt vilkår ikke kan håndheves, påvirker ikke dette noen av de andre vilkårene i disse vilkårene og betingelsene.

Loven i Utah, USA, unntatt Utahs lovkonfliktregler, gjelder for alle tvister som oppstår på grunn av eller knyttet til disse vilkårene og betingelsene eller våre produkter. Vi samtykker begge til at det eksklusive stedet for enhver voldgiftssak er Salt Lake City, Utah. Dersom noen av oss kommer med et søksmål som oppstår på grunn av eller er relatert til disse vilkårene og betingelsene eller våre produkter, er vi begge enige om at søksmålet utelukkende vil finne sted ved de føderale eller statlige domstolene i Salt Lake City, Utah, USA, og samtykker til personlig jurisdiksjon i disse domstolene.

For informasjon om hvordan du kontakter oss, se kontaktsiden vår.

SEK